انجمن فلسفه تعليم و تربيت شاخه خوزستان
مديريت اين وبلاگ به عهده بخش فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز است.
در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی (ادیان توحیدی و مسائل دینی معاصر با رویکرد فرهنگی) که در 16 بهمن ماه 1393 در شهر اصفهان برگزار شد، دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران، آقای عزیر سواری مقاله ای با عنوان «بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه های تربیتی از آن ها» را به صورت سخنرانی ارائه نمودند. این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایشان است و نویسندگان آن شامل نامبرده، دکتر مسعود صفایی مقدم ، دکتر سید جلال هاشمی، و قیس السعدی بودند. 

این مقاله که از نظر رتبه بندی همایش مقام چهارم را کسب نمود بزودی در مجله الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان به صورت علمی - پژوهشی به چاپ خواهد رسید. 

در این همایش همچنین مقاله آقای سواری با عنوان « العقائد الدینیه و القیم الاخلاقیه فی دیانه الصابئه المندائیه»که به زبان عربی تنظیم شده بود پذیرفته شد و مقرر گردید در کتابچه همایش چاپ شود.ارسال در تاريخ شنبه هجدهم بهمن 1393 توسط گروه علوم تربيتي
خوشبختانه مقاله " بررسی تحلیلی مقوله ی انسان شناسی دین صابئین مندائی" در مجله دو فصلنامه علمی- پژوهشی انسان پژوهی دینی پذیرفته گردید.

عنوان مقاله: بررسی تحلیلی مقوله ی انسان شناسی دین صابئین مندائی

نویسندگان: عزیز سواری، مسعود صفایی مقدم، سید جلال هاشمی

مقاله شما بر مبنای نظرات داوران پذیرفته شده است و در شماره های بعدی این مجله، چاپ خواهد شد.ارسال در تاريخ شنبه بیست و دوم آذر 1393 توسط گروه علوم تربيتي
 

 

گزارش مختصر اندیشه‌های گابریل مارسل در کتابی با همین عنوان به قلم «سم کین» و ترجمه‌ی مصطفی ملکیان توسط انتشارات هرمس به چاپ رسیده است. این کتاب جلد نخست از مجموعه‌ مجلدات «پدید آورندگان الهیات جدید» را به خود اختصاص داده است. 
  
 


ارسال در تاريخ دوشنبه دوازدهم آبان 1393 توسط گروه علوم تربيتي

در نخستین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی که در تاریخ 30 مهر ماه 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار می شود، مقاله دانشجوی دکتری به راهنمایی اعضای محترم هیئت علمی گروه پذیرفته شده که چکیده آن در زیر آمده است:

رهنمودهاي پارادايم پيچيدگي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌ي درسي در آموزش عالي

كامران شاهولي، سيدمنصور مرعشي، سيدجلال هاشمي

 هدف از اين پژوهش بررسي پارادايم پيچيدگي به منزله‌ي يكي از بسترهاي فلسفي كارآمد در تدوين برنامه‌ي درسي و استنتاج رهنمودهاي آن براي ارتقاي كيفيت برنامه‌ي درسي آموزش عالي مي‌باشد. از اين‌رو پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و به روش تحليلي- استنتاجي انجام گرديد و به نتايج زير انجاميد: پارادايم پيچيدگي با نگرشي متفاوت به جهانِ هستي و توصيف و تبيين آن بر اساس مفاهيمِ تغيير، پويايي، تعامل و بازخورد؛ و مؤلفه‌هايي چون تعدد عوامل اثرگذار بر پديده‌ها، كل‌نگري، عليت پيچيده، نوپديدي، خودسازماندهي و ...، بستري مناسب و كارآمد براي مواجهه‌ي نظام آموزشي با وضعيت امروز و آينده‌ي جامعه بشري كه تغيير و پيچيدگي مهمترين مشخصه‌هاي آن هستند، فراهم مي‌آورد؛ بنابراين در برنامه‌ي درسي رهنمودهايي را ارائه مي‌دهد كه كاربست آنها سبب ارتقاي كيفيت آموزش عالي خواهد شد. از جمله‌ي اين رهنمودها مي‌توان به مواردي چون: تأكيد بر وحدت علوم و تدوين برنامه‌ي درسي فرارشته‌اي؛ طراحي و اجراي برنامه‌درسي به‌صورت غيرخطي و راهبردي؛ تدوين استانداردهاي ياددهي و يادگيري به جاي محتواي ثابت؛ پژوهش‌محوري در ياددهي و يادگيري؛ و ارزشيابي چندبُعدي و توصيفي با در نظر گرفتن عليت پيچيده اشاره نمود.

كلمات کلیدي: پارادايم پيچيدگي، کیفیت برنامه‌ي درسی، آموزش عالي


برچسب‌ها: مقالات همایش

ارسال در تاريخ شنبه بیست و ششم مهر 1393 توسط گروه علوم تربيتي

در نخستین  همایش فلسفه تعلیم و تربیت در عمل که در تاریخ های 16 و 17 مهر ماه  1393 در دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج) برگزار می شود، مقاله سرکار خانم سمیه پاپی به صورت سخنرانی و مقاله سرکار خانم هدیه شنبدی به صورت پوستر پذیرفته شده اند

در زیر چکیده آنها تقدیم می شود:

 

تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی

دوره متوسطه دوم نظام آموزشی ایران از منظر آموزش حقوق شهروندی

سمیّه پاپی

از مفاهیم جدید اجتماعی که امروزه آموزش آن از مهم ترین دغدغه های اکثر نظام های آموزشی است، مفهوم حقوق شهروندی می باشد. پژوهش حاضر کوشیده به این سؤال ها پاسخ دهد که: ماهیت حقوق شهروندی چیست و چرا آموزش آن ضرورت دارد؟ در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه دوم به چه میزان و چگونه به مقوله های حقوق شهروندی توجه شده و آیا موفق بوده اند؟ و آیا مؤلفه ها آگاهانه و مرتبط به هم به کار برده  شده اند؟ در این مقاله با راهکار مطالعات کتابخانه ای از دو روش تحلیلی-استنتاجی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. مبنای نظری این مطالعه، نظریه مارشال است که اعتقاد دارد: تمام شهروندان با هم برابرند و دارای حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می باشند. جامعه و نمونه آماری این پژوهش، کلیه کتاب های علوم اجتماعی دوره متوسطه دوم نظام آموزشی ایران بود که در سال تحصیلی 93-1392 تدریس شده اند. نتایج این پژوهش نشان داد: بیشترین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه اول عمومی با100 فراوانی(81/40درصد) می باشد. هم چنین از میان مؤلفه ها، حق مشارکت سیاسی با 84 فراوانی(28/34) و حق آزادی (آزادی بیان) با 17 فراوانی(93/6)، به ترتیب بیشترین و کمترین تکرار را به خود اختصاص داده اند. از این رو بر خلاف نتایج پژوهش های پیشین، میزان توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی در کتاب های درسی جدید، قابل قبول بوده است ولی در میزان توجه به مؤلفه های مورد نظر در پایه های مختلف تحصیلی، تفاوت های نسبی وجود دارد.

 

آموزه های اخلاقی-رفتاری امام حسین (ع) و یارانش درجریان

واقعه ی کربلا: الگو و معیاری برای یک زندگی معنادار

هدیه شنبدی

چکیده:

از دیدگاهی فلسفه تربیت، فلسفه زندگی است. یکی ازوظایف فیلسوفان تربیتی، تعیین اهداف و تبیین غایات تربیتی است. یکی از مفاهیمی که می تواند در حکم اهداف مغفول نظام های تربیتی باشد، آموزش در راستای بهتر زیستن و معنا بخشی به زندگی انسان است. به نظر می رسد تحقیق و تعمیق معنای زندگی و نهادینه سازی مؤلفه های معنای زندگی تنها از مجرای تعلیم و تربیت امکان پذیر باشد. نهاد تربیت می­تواند درراستای نجات زندگی انسان و نیل او به زندگی معنادار و مطلوب ساماندهی شود. آموزش و پرورش در عرصه عمل، بیش از هر چیز به محتوایی مطمئن و معیاری راستین نیازمند است تا دانش آموزان را ترغیب و تهییج کند که معنایی برای زندگی خویش انتخاب نمایند و بپرورانند. یکی از وقایع اثرگذار که می تواند ویژگی های معناداری زندگی را از آن استنتاج کرد، نهضت کربلا و نمایش الگوی اخلاقی-رفتاری- تربیتی امام حسین (ع) ویارانش می باشد. دراین مقاله ضمن تبيين مؤلفه­های زندگی معنادار همچون هدفمندی، اخلاقی بودن، خودآگاهی وخودمختاری، عمق وجدیت، موفقیت آمیز بودن، دین داری، هر یک از آنها بانهضت حسینی تطبیق داده شده اند. همچنین برخی تمهیدات تحقق زندگی معنا دار با اتکای بر آموزه های تربیتی آن امام و مفهوم زندگی معقول وحیات طیبه تبیین شده است.


برچسب‌ها: پايان نامه ها و مقالات

ارسال در تاريخ پنجشنبه دهم مهر 1393 توسط گروه علوم تربيتي

اسلایدر