بررسی موضوعی پایان­ نامه­ ها نشان می­ دهد که پژوهش­هایی با محوریت بررسی مکاتب فلسفی و استنتاج دلالت­های تربیتی از آنها با 52/23 درصد بیشترین فراوانی و پس از آن بررسی دیدگاه­های فیلسوفان، مربیان و اندیشمندان با 29/15 درصد دارای بیشترین فراوانی است، این دو موضوع به روح رشته فلسفه تعلیم و تربیت اشاره بیشتری دارند. در رتبه سوم و چهارم نیز تاریخ آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت اسلامی به یک نسبت با 76/11 درصد قرار دارند. در اولویت­های بعد مبانی تربیت، مبانی فلسفی، و کتاب­­های درسی قرار گرفته اند.

فراوانی موضوعی پایان­ نامه­ های ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

ردیف

 موضوع پایان­نامه

مقولات محوری و خط اصلی پایان نامه

فراوانی

درصد

1

 مکاتب فلسفی-تربیتی

بررسی و استخراج آموزه­های تربیتی از مکاتب فلسفی و

ایدئولوژی­های معاصر

20

52/23

2

دیدگاه­­های فیلسوفان و مربیان تربیتی

تعلیم و تربیت از نگاه نمایندگان مکاتب فلسفی و همچنین بررسی تطبیقی آرای تربیتی فیلسوفان

13

29/15

3

تعلیم و تربیت اسلامی

بررسی آرای فیلسوفان اسلامی و ائمه اطهار (ع)

10

76/11

4

تاریخ آموزش و پرورش

سیر تاریخی و تحولات آموزش و پرورش

10

76/11

5

مبانی تربیت

بررسی اصول، اهداف و روش­های تربیتی، تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی، اخلاقی

9

58/10

6

 مبانی فلسفی

بررسی هستی شناسی، معرفت شناسی،ارزش شناسی و .. به صورت مجزا در بررسی مکاتب و دیدگاه­ها

8

41/9

7

 کتاب­های درسی

بررسی محتوای کتاب­های درسی با توجه به نظریه­های مطرح شده در تعلیم و تربیت از جمله آموزش فلسفه به کودکان و ...

6

06/7

8

سایر موضوعات

نمونه مطالعات موردی با بررسی مبانی فلسفی موضوع مورد مطالعه و بررسی مقوله­ای خاص در تعلیم و تربیت

9

58/10

جمع

85

100

 

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 19:32 |
در زیر عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیم می شود

ردیف

سال ورود

نام دانشجو

عنوان پایان‌نامه/رساله

مقطع

استاد راهنما

اساتید

مشاور

تاریخ دفاع

1

75

رضا میرزاپور

بررسی اصول تعلیم و تربیت در مثنوی معنوی

ارشد

محمدجعفر پاک سرشت

مهدی تدین

77

2

75

جاسم تابع الحجه

تربیت اجتماعی در نهج البلاغه

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

78

3

75

مسعود اخلاقی بناری

بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالتهای تربیتی آن از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم و اسلام

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

78

4

77

فریدون پارسا نیارق

بررسی سیر تحول تاریخی نظام آموزش عالی از راه دور

"

محمدعلی نائلی

عیسی ابراهیم زاده

79

5

76

مسعود کشاورز

 

شکل گیری و تحولات نظام آموزش رسمی در استان کهکیلویه و بویراحمد با تاکید بر تحولات آن پس از انقلاب اسلامی

"

محمدجعفر پاک سرشت

محمدعلی نائلی

79

6

76

احمد

معصومی ظهرآبادی

بررسی سیر تاریخی نظام آموزش حوزوی در شهرستان اهواز با تأکید بر روش­های یاددهی-یادگیری

"

محمدعلی نائلی

محمدجعفر پاک سرشت

79

7

77

کریم سواری

بررسی دیدگاه­های فلسفی- عقیدتی دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهر اهواز درمورد نماز

"

مسعود صفایی مقدم

عبدالکاظم نیسی

80

8

77

بهنام کاظم نیا

عقل از دیدگاه امام علی و دلالت­های تربیتی آن

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

80

9

77

علیرضا رحمتی

شکل گیری نظام جدید آموزش متوسطه

"

محمدعلی نائلی

یداله مهرعلی زاده

80

10

77

ناجی جلالی فر

بررسی تطبیقی انسان شناسی در مکاتب اسلام و پراگماتیسم

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

80

11

77

عفت آدم زاده

تعلیم و تربیت به منظور زمینه سازی جهت گفتگوی تمدن ها

"

محمدجعفر پاک سرشت

عبدالرضا نواح

80

12

78

 

پروانه ولوی

بررسی نظریه اصالت نفع و مضامین آن در آموزش و پرورش اخلاقی

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

80

13

77

پروانه نجاریان

م‍ض‍امی‍ن‌ پ‍س‍ت‌ م‍درنیسم و دلال‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ربیتی‌ آن‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

80

14

78

خمیس صیدی

بررسی و شکل گیری و تحولات نظام آموزش جدید در ایلام

"

محمدعلی نائلی

 

یداله مهرعلی زاده

80

15

79

سید مهدی علوی

اصول اهداف و راهکارهای آموزش مادام العمر

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

16

78

ایوب مردانی

شکل گیری و تحولات نظام آموزش رسمی در شهرستان ایذه

"

محمدعلی نائلی

محمدجعفر پاک سرشت

81

17

78

احمد دارم

مقایسه جایگاه زنان و مردان درکتابهای درسی دوره ی ابتدایی

"

محمدعلی نائلی

یداله مهر علی زاده

81

18

79

محمد حسین حیدری

اصول اهداف و راهکارهای آموزش و پرورش مطلوب قرن بیست و یکم براساس نظریه آینده سازان معاصر

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

19

79

یداله اقدامی

نقش تقدس در تعلیم و تربیت

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

81

20

79

عبدالرسول قادری

آراء تربیتی شهید مطهری

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

21

80

کریم فتحی

اصول اهداف و راهکارهای تربیت مدنی

"

محمدجعفر پاک سرشت

فرهنگ ارشاد

82

22

80

جعفر سلیمی

بررسی آموزه­های تربیتی طبیعیت گرایی و امکان بهره گیری از آنهادر بهبود تعلیم و تربیت ایران

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

83

23

82

باقر رحیمی

بررسی رابطه فرد و جامعه در مکتب اگزیستانسیالیسم و دلالت­های تربیتی آن

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

84

24

82

عزیزاله احمدی

دانشگاه باستانی جندی شاپور

"

محمدجعفر پاک سرشت

محمدرضا علم

84

25

81

محمدرضا سرمدی

کاوشی در مبانی فلسفی دو نظریه تیلوریسم و مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت آموزشی

دکتری

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و  یداله مهر علی زاده

84

26

82

علی اصغر حجاری

نقش آموزش پرورش در تحقق جامعه مدنی ایران در یکصد سال اخیر (1285-1385)

ارشد

محمدجعفر پاک سرشت

عبدالمهدی معرف زاده

85

27

82

عبدالحمید چیت ساز

بررسی و تحلیل نظریه تبیین ارزشها و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

28

82

یعقوب اسلامی مهر

مبانی و اصول تعلیم و تربیت انتقادی

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

 

85

29

82

هادی طاهری­اصل

بررسی اهداف آموزش هنر از دیدگاه مکتب ایده آلیسم

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

30

82

عباس راشکی قلعه نو

بررسی آموزه های تربیتی مکتب عمل گرایی امکان بهره گیری از آنها در نظام آموزش و پرورش منطقه ایران

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

85

31

81

محمد هاشم رضایی

بررسی جایگاه معرفت شناسی آموزش باز واز راه دور در جامعه مدرن

دکتری

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و حسین سپاسی

85

32

79

عبدالمهدی معرف زاده

بررسی رابطه تحولات تاریخی نظام آموزش پرورش ایران با توسعه و نوسازی جامعه از انقلاب مشروطیت تا پایان برنامه چهارم(1352-1300ه ش)

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و یداله مهرعلی زاده

85

33

79

علی رضا رشیدی

بررسی تطبیقی اصل آزادی و عقلانیت و دلالتهای تربیتی آنها از دیدگاه مکاتب لیبرالیسم و اسلام

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت وعادل­نادرعلی

85

34

79

 

 

سید منصور مرعشی

بررسی مبانی نظری روش اجتماع پژوهش در برنامه آموزش فلسفه به کودکان و تأثیر بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی شهر اهواز

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

35

81

 

عباسعلی رستمی نسب

 ت‍بی‍ین‌ ن‍ظام‌ ف‍ل‍س‍فی‌ - ت‍ربی‍ت‍ی‌ ائ‍مه‌ اطهار ع‍لی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

علی اکبرحسینی، مسعود صفایی مقدم و یوسف محفوظی

86

36

81

محسن عیسوی

تعلیم و تربیت از نگاه سعدی

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و نصراله امامی

86

37

81

سعید خرم روئی

پ‍یدای‍ش‌ و ش‍ک‍ل‌ گیری‌ اف‍کار نوی‍ن‌ ت‍ع‍لی‍م‌ و ت‍ربیت‌ در ایران‌ ع‍ص‍ر م‍ش‍روطی‍ت‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم وفرهنگ ارشاد

86

38

84

گیتی حبیب زاده

بررسی تحلیلی جنبه های آموزشی و پرورشی دعا از دیدگاه اسلام

ارشد

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

87

 

39

84

احمد حقی

بررسی مبانی اصول و اهداف تربیتی زیبایی شناختی و اسلام

"

سید منصور مرعشی

عبدالمهدی معرف زاده

 

 

87

40

84

فاطمه موسوی

بررسی ماهیت عزت نفس از دیدگاه امام علی (ع) و استلزامات تربیتی آن

"

عبدالمهدی معرف زاده

سید منصور مرعشی

87

41

84

علی پناه شوشی

بررسی روشهای تربیتی زیبایی شناختی و آموزش هنر در کتابهای دوره راهنمایی تحصیلی از سال 1357 تا 1386 با تأکید بر منابع زیبایی

"

عبدالمهدی معرف زاده

یداله مهر علی زاده

87

42

84

معصومه قلندری

م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و اه‍داف‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ترب‍یت‌ ک‍ثرت‌ گرا و دلال‍ت‍های‌ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

یداله مهر علی زاده

87

43

81

محمود کاظمی

بررسی مبانی اصول و اهداف تربیت مدنی و کیفیت انعکاس آن در نظام آموزش و پرورش ایران

دکتری

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

87

44

81

احمد زندویان نایینی

ش‍ن‍اسای‍ی‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ ذه‍نی‍ت‌ ف‍ل‍س‍فی‌ م‍ربی‍ان‌ آم‍وزش‌ب‍زرگ‍س‍الان‌ (آم‍وزشی‍اران‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌) اس‍ت‍ان‌ ی‍زد

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت و حسین سپاسی

87

45

81

مسعود اخلاقی بناری

تحلیل پرسشگری در تعلیم و تربیت بر اساس اندیشه های معاصر(نظریه نقد اجتماعی و نظریه آشوب)

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

87

46

83

محمد حسین حیدری

خ‍ودگ‍ردانی‌ ف‍ردی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ه‍دفی‌ ت‍ربیتی و ب‍ررسی زم‍ی‍نه‌ه‍ا و ج‍ای‍گاه‌ آن‌ در ت‍ع‍لیم و ت‍ربیت ای‍ران‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و یداله مهر علی زاده

87

47

83

پروانه ولوی

بررسی تحلیلی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی سازنده گرایی و مضامین تربیتی آن از منظر رئالیسم

"

مسعود صفایی مقدم و محمد جعفر پاک سرشت

جمال حقیقی و یداله مهر علی زاده

88

48

83

سیدجلال هاشمی

ب‍ررسی ‌ه‍م‍زی‍س‍ت‍ی‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌ آمیز ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ی‌ ه‍دفی‌ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ب‍ازت‍اب‌ آن‌ در ک‍ت‍اب‌ های‌ درسی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ آموزش‌ و پ‍رورش‌ای‍ران‌

"

محمد جعفر پاک سرشت و مسعود صفایی مقدم

حسین سپاسی و یداله مهر علی زاده

88

49

86

اکرم شوشتری

م‍طال‍عه‌ ت‍طبی‍قی‌ م‍بانی م‍ع‍رفت‌ ش‍ن‍اخ‍تی‌ آراء تربیتی ‍‌ژان‌ پیا‍ژه‌ و م‍تی‍ول‍ی‍پ‍م‍ن‌ ب‍ا ت‍اکید ب‍ر ب‍رن‍امه‌ آم‍وزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌

ارشد

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

50

86

پروین خزامی

بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز

ارشد

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

88

51

86

مریم غفارزاده

بررسی گرایش های فلسفی- تربیتی دبیران مدارس دخترانه شهر اهواز

"

عبدالمهدی معرف زاده

مسعود صفایی مقدم

88

52

86

حبیب اله تبریزی

بررسی تحلیلی مبانی فلسفی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

53

86

فرزانه قاسمی

نقد بررسی آموزش مداوم از دیدگاه پست مدرنیسم

"

مسعود صفایی مقدم

یداله مهر علی زاده

88

54

86

آمنه فضلی

ت‍ح‍لیل‌ م‍ح‍توای‌ ک‍تب‌ درسی ‌آموزش‌ ع‍مومی‌ وم‍ت‍وس‍طه‌ ای‍ران‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ می‍زان‌ ت‍وجه‌ به‌ مقوله ک‍ث‍رت‌ گ‍رای‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

88

55

86

طلعت طوسی

بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه درسی نظام آووزش و پرورش ایران

"

سید منصور مرعشی

یداله مهر علی زاده

88

56

86

حکیمه ترحم

بررسی تحلیلی ایده آهستگی و دلالت های تربیتی ان با رویکردی اسلامی- ایرانی

ارشد

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

57

87

فاطمه سلطانی نژاد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ آموزه‌ های‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دی‍ن‌ زرت‍ش‍ت‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

58

86

جهانبخش فلسفی

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍یل‌ راب‍طه‌ ع‍قل‌ و ع‍اطفه‌ در ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغه‌ و اس‍ت‍ل‍زام‍ات‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

59

87

قادر پیروتی اقدم

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ آم‍وزه‌های‌ ت‍رب‍ی‍تی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ واقع‌ گ‍رایی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ن‍ظام‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

60

87

سید حسین نجاتی موسوی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اج‍ت‍ماع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ک‍تب‌ ع‍م‍ل‌ گ‍رایی‌ و ج‍ای‍گاه‌ آن‌ در ب‍رن‍امه‌ درسی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

61

87

بهناز جهانیان

ب‍ررس‍ی‌ دیدگ‍اه‌ه‍ای‌ جان‌ دی‍وی‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ وام‍ک‍ان‌ ب‍هره‌ گ‍یری‌ ازآن‌ درآموزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

62

87

جعفر چراغیان

بررسی تطبیقی آرای جان دیویی و امیل دورکیم درباره تربیت اجتماعی

"

مسعود صفایی مقدم

عبدارضا نواح

89

63

87

نظرمحمد اربابی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ در ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

64

88

فرشته صمدی

ب‍ررس‍ی‌ مب‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ روی‍کرد س‍ازن‍ده‌گ‍رای‍ی‌ واس‍ت‍ل‍زم‍ات‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ی‌ آن‌

"

پروانه ولوی

مسعود صفایی مقدم

89

 

 

 

65

88

هادی سنجری

ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ پ‍رورش‌ ه‍وش‌ م‍ع‍نوی‌ در پ‍رت‍و ذه‍ن‍یت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ "م‍طال‍عه‌ موردی‌: دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍صی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز"

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

66

87

بتول محمدیان رحمت آبادی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اج‍ت‍ماع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اف‍لاطون‌ و ف‍اراب‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

67

88

لیلا نعمتی

ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ و ارزش‌های‌ ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ و دلال‍ت‌های‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌

"

پروانه ولوی

مسعود صفایی مقدم

90

68

87

جعفر ظاهری راد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍نی‌ و چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ پی‍ش‌ رو با ت‍اک‍ید بر آم‍وزه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

69

88

برزو مولایی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ روی‍ک‍رد ن‍وع‍م‍ل‌ گ‍رای‍انه‌ی‌ یادده‍ی‌ - یادگ‍ی‍ری‌ ری‍چارد رورتی‌ و ام‍کان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍یری‌ از آن‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

سید جلال هاشمی

90

70

87

لیلی مطرودی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در پرورش‌ ت‍ف‍کر ان‍ت‍قادی‌ ک‍ودکان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

71

87

مریم احسان فر

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍نی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ژان‌ ژاک‌ روس‍و و ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

72

88

محسن ملازایی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ غ‍زال‍ی‌ و م‍طه‍ری‌ در ب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

73

88

محمد هاشم ترحمی اردکانی

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ول‍فه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ "م‍ات‍ی‍ول‍ی‍پ‍م‍ن‌" در م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید جلال هاشمی

90

74

87

علیرضا صمدی دارفشانی

ب‍ررس‍ی‌ دلال‍ت‍های‌ ت‍رب‍ی‍تی‌ آراء ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ م‍لاص‍درا به‌ ع‍نوان‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ م‍ک‍ت‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

75

87

راضیه دهقانچیان

ب‍ررس‍ی‌ روی‍کرد ت‍عام‍ل‍ی‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ با چ‍ال‍ش‌ م‍یان‌ س‍ن‍ت‌ و م‍درن‍ی‍س‍م‌ (ت‍جددگ‍رای‍ی‌) و دلال‍ت‌ه‍ای‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

76

88

محمد رعنایی پور

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ل‌ اخ‍لاقی‌ از دیدگ‍اه‌ ارس‍طو و دلال‍ت‍های‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

 

مسعود صفایی مقدم

سید جلال هاشمی

90

77

88

کبری سطوتی جمیل

ب‍ررس‍ی‌ م‍بان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و دلال‍ت‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

"

مسعود صفایی مقدم

پروانه ولوی

90

78

88

فاطمه جمشیدی کیان

ب‍ررس‍ی‌ م‍بان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ (ان‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌) آموزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ای‍ران‌

"

پروانه ولوی

یداله مهرعلی زاده

90

79

88

اعضم مقیمی گسک

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ بخ‍وان‍ی‍م‌ و ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ و ه‍دیه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍وج‍ه‌ به‌ م‍ق‍وله‌ه‍ای‌ آموزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ به‌ ک‍ودک‍ان‌

"

سید منصور مرعشی

سید جلال هاشمی

90

80

87

الهام موسوی منش

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍طه‍ری‌ و ی‍اس‍پ‍رس‌ و م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌

"

سید منصور مرعشی

پروانه ولوی

90

81

88

فاطمه بیان مهر

ان‍س‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ش‍ده‌ در ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌

"

مسعود صفایی مقدم

پروانه ولوی

90

82

88

 

 

مرضیه اسدی

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ به‌ ک‍ودکان‌ با ت‍اک‍ی‍د بر اجرای‌ آن‌ در آموزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

83

86

مادح دستمرد

ب‍ررسی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ای‍ده‌ خ‍ودک‍ارآمدی‌ به‌ ع‍ن‍وان‌ ه‍دف‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

دکتری

محمد جعفر پاک سرشت

منیجه شهنی ییلاق

91

84

 

87

رضوان دیناروند

انسان فرهیخته به عنوان هدف تعلیم وتربیت لیبرال و نقش اموزش عالی در تحقق آن

ارشد

سید منصور مرعشی

پروانه ولوی

91

85

86

بهاالدین رحمانی

بررسی تحلیلی اخلاق معلمی و تعیین جایگاه آن در اهداف و برنامه­های تربیت معلم ایران

دکتری

 مسعود صفایی­مقدم محمدجعفر پاک­سرشت

سید­منصور مرعشی

 

92

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 19:24 |

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ  

آنها که هر گاه مصيبتى به ايشان می رسد، می گويند:

«ما از آنِ خدائيم؛ و به سوى او بازمی گرديم !»"  

جناب آقای دکتر  علوی درگذشت فرزند دلبندتان را به شما تسلیت می گوییم و برای خانواده محترمان از خداوند منان طلب صبر می نماییم، خدایش بیامرزاد.

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 1:53 |

چکيده پايان‌نامه

نام خانوادگي: شاهولي كوه‌شوري            نام: كامران                شماره دانشجويي: 9010505

عنوان پايان‌نامه:

بررسي و تبيين رويكرد ياددهي- يادگيري در پارادايم پيچيدگي و كاربست آن در نظام آموزشي

استاد راهنما: دکتر سيد منصور مرعشي                      استاد مشاور: سيد جلال هاشمي

درجه تحصيلي:کارشناسي ارشد   رشته: علوم تربيتي   گرايش: تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

محل تحصيل: دانشگاه شهيد چمران اهواز                  دانشکده: علوم تربيتي و روان­شناسي

تاريخ فارغ‌التحصيلي: 9/11/1392                        تعداد صفحه: 108

کليد واژه­ها: رويكرد ياددهي- يادگيري، پارادايم پيچيدگي، نظام آموزشي

هدف از اين پژوهش بررسي و تبيين رويكرد ياددهي- يادگيري مبتني بر پارادايم پيچيدگي و كاربست آن در نظام آموزشي است. رویکرد یاددهی- یادگیری متأثر از بسترهايي است كه نظام آموزشي بر پايه‌ي آنها شكل گرفته است و پارادايم‌هاي علمي يكي از مهمترينِ اين بسترها هستند. از اين‌رو پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و به روش تحليلي- استنتاجي انجام گرديد و به نتايج زير انجاميد: پارادايم پيچيدگي با نگرشي متفاوت به جهانِ هستي و توصيف و تبيين آن بر اساس مفاهيمِ تغيير، پويايي، تعامل و بازخورد، و مؤلفه‌هايي چون كل‌نگري، عليت پيچيده، نوپديدي، خودسازماندهي و ...، بستري مناسب و كارآمد براي مواجهه‌ي نظام آموزشي با وضعيت امروز و آينده‌ي جامعه بشري كه تغيير و پيچيدگي مهمترين مشخصه‌هاي آن هستند، فراهم مي‌آورد؛ بنابراين و به‌طور خاص در رويكرد ياددهي- يادگيري مبتني بر پارادايم پيچيدگي، مراحل و توالي فعاليت‌هاي معلم و دانش‌آموز به‌طور راهبردي و به‌صورت سازماندهيِ مداومِ كليه‌ي فرآيندها و فعاليت‌هاي آموزشي و يادگيري است كه با مشاركت معلم و دانش‌آموزان انجام مي‌شود. معلم سازمان‌دهنده و هدايتگر فعاليت‌هاي آموزشي و يادگيري است و دانش‌آموز فعال و پژوهشگر؛ پژوهشگري كه پيوسته با هدف يادگيري و خودسازماندهيِ رو به رشد اقدام‌پژوهي مي‌كند. رابطه‌ي معلم و دانش‌آموزان نيز بر پايه‌ي تعاملات گسترده و متنوعِ آنها با يكديگر، پويا و چندسويه است. همچنين هر چند كاربست اين رويكرد در نظام آموزشي مستلزم برنامه‌ي درسي پويا و فرارشته‌اي، و آموزش و تربيت معلمان پيچيده‌نگر مي‌باشد اما پارادايم پيچيدگي رهنمودهايي چون غيرخطي و چندبُعدي بودن فرآيند ياددهي- يادگيري، و ياددهي و يادگيري به‌مثابه‌ي پژوهش را براي نظام‌هاي آموزشي دارد كه از آنها مي‌توان براي تكميل رويكردهاي فعلي استفاده كرد.

 

چکیده پایان‌نامه

نام خانوادگی: موسوی ده موردی           

   نام: علی

شماره دانشجويي: 901050

عنوان پایان‌نامه: بررسی و تبیین وظایف معلم به مثابه فیلسوف تربیتی: پژوهشی پدیدارشناختی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر ایذه

استاد راهنما:  دکتر پروانه ولوی                                         استاد مشاور:  دکتر سید جلال هاشمی

درجه تحصيلي: کارشناسی ارشد

رشته: علوم تربیتی

گرايش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه : علوم تربیتی

تاريخ فارغ‌التحصیلی :    30/11/1392                                                      تعداد صفحه: 150

کلیدواژه‌ها:  معلم ابتدایی، فیلسوف تربیتی، پدیدارشناسی، ون منن، تجربیات زیسته

هدف این پژوهش بررسی و تبیین وظایف معلم به مثابه فیلسوف تربیتی است. معلم صرفاً انتقال دهنده محتوای آموزشی نیست بلکه وی فرد اندیشمندی است که به اتکاء جامعیت علمی و عمق فکری خود دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسشگری وا می دارد و چگونه اندیشیدن را به آنها می آموزد نه حفظ اندیشه ها را. این پژوهش از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول کیفی- توصیفی است. در این مرحله ضمن تبیین وظایف معلمان، پاره‌ای از ویژگی‌های انسان اندیشمند و معلم به مثابه فیلسوف تربیتی بیان ‌شده است. مرحله دوم با یک پژوهش میدانی و از طریق مصاحبه با 40 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر ایذه تجربیات زیسته آن‌ها جمع‌آوری شده است. در این مرحله ابزار جمع‌آوری داده‌ها فرم سؤالات مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه اطلاعات شخصی بود. داده‌ها بر اساس روش پدیدارشناسی ون منن تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که معلمان وظایف فیلسوفانه خود را شامل ایجاد محیط آموزشی چالش انگیز، تشویق ایده‌های نو و احترام به نظرات و ایده‌های دانش‌آموزان، تشویق دانش‌آموزان به تفکر واگرا و خلاق، به‌کارگیری روش‌های نوین و فعال تدریس، استفاده از وسایل کمک آموزشی برای تفهیم بهتر مطالب، گروه‌بندی دانش‌آموزان و ایجاد روحیه پرسشگری در دانش‌آموزان می‌دانند. در مجموع مهم‌ترین وظیفه معلم به عنوان فیلسوف تربیتی، ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفکر منطقی در شاگردان است تا بدین طریق به شناخت صحیح دست یابند واین شناخت صحیح  آنان را به سوی  عمل درست هدایت کند.

 

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:36 |

چکیده پایان نامه

                      نام خانوادگی: پاپازاده

نام: مریم

شماره دانشجويي: 9010503

عنوان پايان نامه:  تحلیل محتوای پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران از نظر کاربست مؤلفه­های تفکر انتقادی پیتر فسیونه

استاد راهنما: دکتر سید جلال هاشمی

استاد مشاور: دکتر پروانه ولوی

درجه تحصيلي: کارشناسی ارشد

رشته: علوم تربیتی

گرايش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه : علوم تربیتی

تاريخ فارغ التحصيلي :    9/11/1392                                                                           تعداد صفحه: 160

كليد واژه­ها: تحلیل محتوا، پایان­نامه، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، تفکر انتقادی، پیتر فسیونه.

پژوهش حاضر با دو هدف کلی انجام شد. نخست شناسایی و ارائه ویژگی­های مهم و ضروری یک پژوهش فلسفی- تربیتی از جنبه مهارت­های تفکر انتقادی فسیونه از دیدگاه دانش آموختگان این رشته؛ و دوم  تحلیل محتوای کمّی و کیفی پایان نامه­های کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و رساله­های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع شده طی سال­های 90-1377، از نظر میزان کاربرد مؤلفه­های تفکر انتقادی فسیونه و تبیین نحوه به­کارگیری آن مؤلفه­ها، در این پایان نامه­ها. در محور نخست از پژوهشی پیمایشی، و با پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر مؤلفه­های تفکر انتقادی فسیونه در نمونه­ای تصادفی و شامل 120 تن از شرکت­کنندگان در چهارمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران و همچنین تعدادی از اساتید و دانشجویان این رشته دانشگاه شهیدچمران استفاده شد. از نظر پاسخگویان، همه مقوله­های تفکر انتقادی با میانگین 4 به بالا و متمایل به سمت نمره 5 (خیلی زیاد) مرتبط با پژوهش­های رشته فلسفه تعلیم و تربیت هستند. در راستای هدف دوم پژوهش، از روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی و با استفاده از چک لیستی 14 مقوله­ای از مهارت­های تفکر انتقادی مورد نظر فسیونه (شامل: طبقه بندی، کشف معنا و وضوح بخشیدن به معنا، آزمون ایده­ها، تشخیص درست مباحث و دلایل، تحلیل استدلال­ها، سنجش ادعاها و استدلال­ها، بررسی و پرسش از شواهد، گمانه­زنی­ها در مورد نتایج بدیل، طرح و تدوین نتایج، اعلام نتایج، توجیه و تبیین روند کار، ارائه و تصریح استدلال­ها، خود-آزمایی، خود-تصحیح­گری) استفاده شد. در تحلیل محتوا 75 پایان نامه کارشناسی ارشد (61 جلد) و رساله دکتری (14جلد) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت طبقه­بندی با 40/10 درصد، تحلیل استدلال­ها و طرح و تدوین نتایج هرکدام با 90/9 درصد، تشخیص درست مباحث و دلایل با 72/9 درصد، آزمون ایده­ها و بررسی و پرسش از شواهد و اعلام نتایج با 55/9 درصد، کشف معنا و وضوح بخشیدن به معنا با 38/9 درصد، گمانه­زنی درمورد نتایج بدیل با 46/5 درصد و توجیه و تبیین روند کار با 95/4 درصد، ارائه و تصریح استدلال­ها با 78/4 درصد، سنجش ادعاها و استدلال­ها با 43/4 درصد و خودآزمایی با 39/2 درصد بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده­اند. نتایج تحلیل محتوای کیفی نیز نشانگر این بود که در عین اینکه کوشیده شده مهارت­های نقادی در پژوهش­ها رعایت شود، اما این کاربست، به نحو مطلوبی انجام نشده است. 

چکیده پایان نامه

نام خانوادگی: رحمانی                    نام: بهاالدین

عنوان پایان­نامه: بررسی تحلیلی اخلاق معلمی و تعیین جایگاه آن در اهداف و برنامه­های تربیت معلم ایران

استادان راهنما: دکتر مسعود صفایی­مقدم - دکتر محمدجعفر پاک­سرشت

درجه تحصیلی: دکتری                             رشته: علوم تربیتی                             گرایش: فلسفه تعلیم و تربیت   

دانشگاه محل تحصیل: شهیدچمران اهواز                                         دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ فارغ­التحصیلی:  17/7/1392                                                   تعداد صفحه: 273

واژه­های کلیدی: مبانی اخلاق، ارتباط صاحبان حرفه با خدا، ارتباط صاحبان حرفه با خود، ارتباط صاحبان حرفه با انسان­ها، ارتباط صاحبان حرفه با طبیعت (محیط­زیست)، اصول اخلاقی، اصول اخلاق معلمی، قواعد اخلاق معلمی و تربیت معلم ایران 

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی اخلاق معلمی و تعیین جایگاه آن در مصوبات و برنامه­های تربیت معلم ایران می­باشد که از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، مبانی اخلاق و اصول اخلاق حرفه­ای هم براساس فلسفه اخلاق سکولار (غیردینی) و هم براساس اخلاق اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در زمینه­ی فلسفه اخلاق سکولار (غیردینی)، دیدگاه­های مهم و دسته­بندی­های جدیدی از مبانی اخلاق و اصول اخلاق حرفه­ای و نیز اصول و قواعد اخلاق معلمی مطرح شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. اما از آنجا که نظام آموزش و پروش ایران ماهیت اسلامی دارد، در این پژوهش عمدتاً بر مبانی و اصول اخلاق اسلامی تأکید شد. براین اساس، اول مبانی اخلاق حرفه­ای از متون اسلامی استنتاج و استخراج شدند. براساس آموزه­های اخلاق اسلامی ده مبنا برای اخلاق  استنتاج شدند که شامل دو مبنای هستی­شناختی، پنج مبنای انسان­شناختی و سه مبنای معرفت­شناختی می­باشند. سپس براساس این مبانی و نیز با توجه به روابط چهارگانه­ی صاحبان حرفه با خدا، خود، انسان­ها و طبیعت (محیط­زیست)، اصول اخلاق حرفه­ای استنتاج شدند. در ارتباط صاحبان حرفه با خدا، چهار اصل، در ارتباط صاحبان حرفه با خود، شش اصل، در ارتباط صاحبان حرفه با انسان­ها، هشت اصل و در ارتباط صاحبان حرفه با طبیعت (محیط­زیست)، چهار اصل اخلاقی تعیین شدند. اصول اخلاقی ذکرشده در مورد همه­ی حرفه­ها، به­ویژه حرفه­ی معلمی صدق می­کنند. بنابراین، همان اصول در ارتباط­های چهارگانه­ی معلم با خدا، خود، انسان­ها و طبیعت نیز مطرح گردیدند و سپس قواعد اخلاقی مربوط به هرکدام از آنها برای حرفه­ی معلمی از متون تربیتی اسلام استنتاج و استخراج شدند. در بخش دوم این پژوهش، جایگاه اخلاق معلمی در مصوبات و برنامه­های تربیت معلم ایران مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، مصوبات و برنامه­های تربیت معلم ایران که در دوران جمهوری اسلامی تدوین و تصویب شده­بودند، براساس چهارچوب مطرح شده برای اخلاق معلمی در فصل پنجم این پژوهش و با استفاده از روش کیفی تحلیل متن مورد بررسی و نقد قرارگرفتند و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شدند. براساس نتایج به­دست آمده، در مصوبات و برنامه­های تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران، اصول و قواعد اخلاق معلمی و همچنین روابط چهارگانه­ی او، آن­چنان که باید و شاید، مطرح نشده و فاقد کلیت و انسجام کافی بودند. بنابراین، لازم و ضروری است که این مصوبات و برنامه­ها مورد تجدیدنظر و بازبینی مجدد قرار گیرند تا نقاط قوت آنها تقویت و نقاط ضعف آن­ها برطرف شود. در نهایت، برای بهبود و پیشرفت اخلاق معلمی در تربیت معلم ایران و انجام پژوهش­های بیشتر در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شد.

 چکیده پایان نامه

نام: عزیز

نام خانوادگی: سواری

عنوان پایان نامه: بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه­های تربیتی از آن­ها

استادان مشاور: دکتر سید جلال هاشمی

                   دکتر قیس السعدی

استاد راهنما: دکتر مسعود صفایی مقدم

گرایش: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

رشته: علوم تربیتی

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز

تعداد صفحه: 325

تاریخ فارغ التحصیلی:  25/6/1392

 کلید واژه ها: صابئین مندائی، هستی­شناسی، انسان­شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، اصول تعلیم و تربیت، اهداف تربیت مندایی.

هدف این پژوهش بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی به منظور استخراج آموزه­های تربیتی آن­هاست. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی چهار مقوله فلسفی این دین شامل هستی­شناسی، انسان­شناسی، معرفت­شناسی و ارزش­شناسی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. صابئین مندائی قوم- دینی هستند که با آرامی در خوزستان زندگی می­کنند و در حدود دو هزار سال پیش، بر اثر نزاع با یهودیان مجبور به مهاجرت از سرزمین اصلی خود یعنی فلسطین به بین­النهرین و خوزستان شده­اند. در این دین، هستی فراتر از طبیعت و توسط خداوند بزرگ ازلی یا «هیی ربی قدمایی» آفریده شده و بارزترین صفات خدا وحدانیت، ربوبیت و خالقیت است. اصول این دین توحید، نبوت و معاد می­باشند. انسان متشکل از دو بعد مادی (پغرا) و غیرمادی (شامل روها و نشمتا) است. حقیقت انسان همان نفس یا نشمتای اوست که بر خلاف پغرا، فناناپذیر و نامیرا است. انسان موجودی مکرّم، مختار، مسؤول و دارای صبغه الهی است. معرفت در دین مندائی دارای اهمیت ویژه­ای است و مقدم بر ایمان و عمل دانسته شده و اساساً مندا به معنای دانش یا معرفت است. منشأ و خاستگاه ارزش­های مندائی، خداوند است و ارزش­های مختلف به صورت دستوراتی در کتب مقدس مندائی بیان شده­اند؛ تأکید  عمده بر روی طهارت، آشتی و همزیستی است. هدف غائی تربیت مندائی «بازگشت به جهان نور جهت تقرب به هیی ربی» است که برای نیل به آن، اهدافی واسطی همچون تأمل و اندیشیدن، طهارت، ایمان، عمل صالح، تزکیه و تهذیب نفس مد نظرند. همچنین در پژوهش حاضر، اصول تربیتی به تفکیک مقوله­ی فلسفی­شان استخراج و دسته­بندی گردیده، روش­های تعلیم در دین مندائی ارائه شده و به ویژگی­های تربیت مندائی اشاره شده است.

 

چكيده پایان نامه

نام خانوادگي :  گرجي       

نام:  اسماعيل

 

شماره دانشجويي : 9033803

عنوان پايان نامه : بررسی ایده آموزش مداوم در آثار سعدي

استاد راهنما: دكتر مسعود صفايي مقدم

اساتيد مشاور: دكتر محمد نيكدار اصل و دكتر سيد منصور مرعشي

درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد

رشته: علوم تربيتي

گرايش: تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه : شهيد چمران اهواز

دانشكده: علوم تربيتي و روانشناسي

گروه : علوم تربيتي و روانشناسي

تاريخ فارغ التحصيلي :  28/07/1392                                                        تعداد صفحه:

كليد واژه ها :  آموزش مداوم، آثار سعدی، اخلاقی شدن.

سعدی شیرازی به عنوان یکی از شاعران برجسته ی پارسی‌گوی، ادیبی که هر کس می‌تواند به فراخور نیاز خود از آثارش بهره برداری کند، شناخته مي‌شود. عالمان اجتماعی، روانشناسان و الهیون استنادهایی به اشعار سعدی داده اند. در این تحقیق نیز تلاش شد یکی از ضروریات امروزه بشر یعنی آموزش مداوم، در آثار سعدی جستجو و استنباط شود. سعدی در تمام آثارش بر متحول شدن انسان در موقعیت های متفاوت اشاره می‌کند، به این معنی که شیوه آموزش‌دهی و یادگیری مداوم نقشی برجسته در آثار ایشان دارند. برای این منظور محقق در این تحقیق کوشیده تا با استفاده از روش سندی- تحلیلی، عنصر آموزش مداوم را در همه‌ي حوزه های زندگی انسان: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و... در آثار آن شاعر بزرگ به ویژه در دو اثر گران‌سنگ (بوستان و گلستان) جستار نموده، به ربط و تحلیل آن در حوزه آموزش مداوم بپردازد.

منابع موجود نشان می دهد که ایده آموزش مداوم از ابتدای زندگی بشر به صورت غیر ملموس وجود داشته و در مرحله دوم عینیت و نمود خود را به صورت شگرف در حوزه های نظری و عملی در قرون اخیر یعنی عصر گسترش ارتباطات سریع، نشان می دهد. و نیز از بررسی و دقت نظر در آثار سعدی و مباحثی که به انسان و نظام اخلاقی، تربیتی و آموزشی او مربوط می شود، به طور ملموس و مشهود به ایده آموزش مداوم و مستمر در کلام سعدی بویژه «بوستان و گلستان»  می توان رسید.

 

چکيده پايان نامه

نام خانوادگي: عبدالمجيد

نام: ماهي گير

شماره دانشجويي: 9010506

عنوان پايان نامه: تحليل محتواي کتاب کار تفکّر و پژوهش پايه ي ششم ابتدايي از نظر توجّه به مقوله هاي آموزش تفکّر ليپمن و بررسي اثر بخشي آن از نظر معلّمان شهرستان هاي سيريک و ميناب در سال تحصيلي 92-1391

استاد راهنما: دکتر سيد منصور مرعشي

استاد مشاور: سيد جلال هاشمي

درجه تحصيلي:کارشناسي ارشد

­ رشته: علوم تربيتي

­گرايش: تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

محل تحصيل: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشکده: علوم تربيتي و روان­شناسي

تاريخ فارغ التحصيلي: 23/7/1392

تعداد صفحه: 122

کليد واژه­ها: تفکر و پژوهش، فلسفه براي کودکان، ليپمن، تحليل محتوا.

هدف اين پژوهش تحليل محتواي کتاب کار تفکر و پژوهش ششم ابتدايي چاپ سال تحصيلي  92–1391 از منظر توجه به مقوله هاي آموزش تفکر ليپمن و بررسي اثر بخشي آن از ديدگاه معلمان شهرستان سيريک و ميناب مي باشد. روش اين پژوهش در قسمت اول تحليل محتواي کمي و با استفاده از چک ليستي از مقوله هاي آموزش تفکر است که شامل 9 مقوله (سؤال کردن، ارزيابي شواهد و اظهارات، استدلال کردن، تفسير کردن، جمعي بودن، قضاوت صحيح، تحليل و ارزيابي، منطقي بودن، صراحت داشتن) مي باشد. قسمت دوم پژوهش کيفي بوده و شامل مصاحبه با مدرسين دوره ضمن خدمت بوده است و قسمت سوم پژوهش، از روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ي اين پژوهش کتاب تفکر و پژوهش و معلمان پايه ششم ابتدايي شهرستان هاي سيريک و ميناب و مدرسين دوره ضمن خدمت، مي باشد. در اين پژوهش کتاب تفکر و پژوهش و 161 نفر از معلمان پايه ششم و 10 نفر از مدرسين ضمن خدمت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در کل کتاب مورد تحليل، 96 مقوله مربوط به آموزش تفکر شناسايي شد که مقوله ي سؤال كردن با فراواني 19 داراي بيشترين و مقوله منطقي بودن با 1 فراواني داراي کم ترين فراواني مربوط به مقوله هاي آموزش تفکر در کل کتاب است. همچنين معلمان و مدرسين دوره هاي ضمن خدمت بر اين باور مي باشند که کتاب تفکر و پژوهش، کتابي اثر بخش در زمينه آموزش تفکر مي باشد اما اجراي بهتر آن را در سطح مدارس مستلزم تمهيد پيش نياز هاي مناسب مانند کتاب راهنماي معلم، فيلم هاي آموزشي، تداوم دوره هاي ضمن خدمت براي معلمان و ... مي دانند.

 

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 و ساعت 0:9 |
در پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در کرمان سه مقاله آقای عزیز سواری و خانم رضوان دیناورند دانشجویان دکتری رشته فلسفه تربیت وخانم هدیه شنبدی دانشجوی ارشد از دانشگاه شهید چمران به صورت سخنرانی پذیرفته شدند و چندین مقاله دیگر به صورت پوستر ارائه خواهند شد از جمله مقاله آقای حبیب کاوندی و خانم سمیه پاپی.ضمنا خلاصه مقالات خانم ها مریم پاپازاده و مریم بختیاروند نیز به چاپ خواهد رسید

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:57 |
 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران  در نظر دارد پنجمین همایش ملی خود را با عنوان فلسفه تربیت دینی و اخلاقی در اردیبهشت ماه 1393 در دانشگاه شهید با هنر کرمان برگزار نماید.

محورهای همایش و اطلاعیه های بعدی در اسرع وقت به استحضار می رسد.

عناوین چهار همایش پیشین انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در ایران عبارت بودند از: ۱- چالش ها و فرصت ها (دانشگاه تربیت مدرس، بهار 89)، ۲-تعلیم و تربیت در ایران و نسبت آن با فلسفه های جدید تعلیم و تربیت (دانشگاه خوارزمی، بهار 90) ۳- روش شناسی و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت (دانشگاه اصفهان، بهار 91)،و ۴- مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 92).

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در یکشنبه ششم مرداد 1392 و ساعت 19:13 |

 

چكيده پایان نامه

نام خانوادگي :   جعفر     

نام:   ظاهری راد

شماره دانشجويي :     8733802

عنوان پايان نامه: بررسی تحلیلی تربیت دینی و چالش های پیش رو با تأکید بر آموزه های اسلامی

استاد راهنما:   دکتر مسعود صفایی مقدم

استاد مشاور:   دکتر سید منصور مرعشی

درجه تحصيلي:   کارشناسی ارشد

رشته:  علوم تربیتی

گرايش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه : شهید چمران اهواز

دانشكده: علوم تربیتی و روان شناسی

گروه :  علوم تربیتی

تاريخ فارغ التحصيلي :   27/7/1390                                                      تعداد صفحه:   179

كليد واژه ها : تعلیم و تربیت، تربیت دینی، چالش ها، رویکردهای تربیت دینی

تربیت دینی از مسائل مهم جامعه بشری است که به منظور شناساندن و راهیابی افراد به جریان کسب معرفت ایمانی و کسب عقاید دینی، پذیرش سنت ها و اعمال دینی و توجه به ملاحظات اخلاقی و رفتاری مورد تأیید دین صورت می پذیرد. لذا بررسی و تبیین چالش های پیش روی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل تربیت دینی و چالش های پیش روی آن با تأکید بر آموزه های اسلامی است. روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. در عصر حاضر تربیت دینی با چالش هایی روبروست که این تحقیق سعی بر آن دارد برخی از این چالش ها را شناسایی نموده و به بررسی آن ها بپردازد. به همین منظور با طرح پنج رویکرد؛ شریعت مدار، معرفت مدار، کثرت گرا، اخلاق مدار و معنویت مدار، راهکارهایی برای برخورد مناسب با چالش های پیش روی تربیت دینی ارائه می شود. از این تحقیق به این نتیجه رسیده ایم که علیرغم اهمیت تربیت دینی در جامعه و  تلاش های صورت گرفته از سوی دست اندرکاران این امر، هنوز هم به وضعیت مطلوب دست نیافته ایم. برخی از      چالش های پیش روی تربیت دینی به شرایط جدید جهانی، برخی از شیوه های تربیتی مانند تلقین، تقلید و عادت دادن (شبه تربیت) و نیز ماهیت بعضی از آموزش های دینی برمی گردد. با این وصف، تربیت دینی در رویارویی با این چالش ها باید با عقلانیت، تقوای حضور و ارزیابی و گزینش همراه باشد.

 

 

 

 

 

چکیده پایان نامه

  نام خانوادگی: نعمتی                                                                 نام: لیلا

عنوان پایان نامه: بررسی اصول و ارزش­های لیبرالیسم و دلالت­های آن در تعلیم و تربیت اخلاقی

استاد راهنما: دکتر پروانه ولوی

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد   رشته: علوم تربیتی   ­گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز                  دانشکده: علوم تربیتی و روان­شناسی

تاریخ فارغ التحصیلی:    27/7/1390                       تعداد صفحه:  132

کلید واژه­ها: اصول، ارزش، لیبرالیسم، تعلیم و تربیت اخلاقی

چکیده

هدف این پژوهش شناخت اصول و ارزش­های لیبرالیسم و استخراج دلالت­های آن در تعلیم و تربیت اخلاقی است که در این راستا از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. لیبرالیسم در شناسايي ارزش­هاي بنيادين خود چارچوبي غيرعقلاني را نمي‌پذيرد و با اتكا به اصل فرديت و عقلانيّت ارزش­هايي را در نظر مي­گيرد. از اساسي­ترين اصول و ارزش­های لیبرالیسم فردگرايي، عقل گرايي، آزادي، تساهل و مدارا، پذيرش تكثر و تنوع، اقتصاد آزاد و دولت حداقلي، رضایت و قرارداد، اومانیسم، اصل حکومت مشروطیت و قانون می­باشد. زیربنای همه این ارزش­ها فردیت انسان و آزادی او می­باشد. با عنایت به اهمیت این اصول و ارزش­ها در لیبرالیسم، اين پژوهش کوشید مضامين آن­ها را در تعليم و تربيت اخلاقی استخراج نماید؛ که عبارتند از: آزادی فردی، پرورش روح دموکراسی، عدالت و مساوات، منتقد و نقدپذیر بودن، احساس مسئولیت، رعایت حقوق دیگران و پرورش شهروندان اجتماعی. از آموزه­های این مکتب می­توان در جهت تمرکززدایی در آموزش و پرورش، ترویج تعلیم و تربیت همگانی، فراهم نمودن محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای متعلمان و پرورش افرادی اندیشمند، فرهیخته، منتقد، آزاد­اندیش و انتخاب­گر در اعتقاد و عمل استفاده نمود. پیشنهاد می­شود در برنامه­های آموزشی نظام تعلیم و تربیت کشورمان از آموزه­های لیبرالیستی سازگار با مکتب اسلام استفاده شود.

 

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد

بررسي و تحليل «نظريه‌ي تبيين ارزش‌ها»

و  دلالت‌هاي آن در تربيت اخلاقي

استاد راهنما: دكتر مسعود صفايي مقدم

استاد مشاور: دكتر محمدجعفر پاك سرشت

عبدالحميد چيت‌ساز

شهريور ماه 1385

 

تربيت اخلاقي در ديدگاه دانشمندان تعليم و تربيت تعاريف متعددي داشته،‌ همچنين اهداف و روش‌هاي گوناگوني از جمله 4EX براي آموزش و انتقال ارزش‌هاي اخلاقي طرح شده است.

«‌ نظریه‌ی تبيين ارزش‌ها» یکی از رويكردهاي تربیت اخلاقی است که به شفاف‌سازی و ایضاح ارزش‌های دانش‌آموزان می‌پردازد. صاحب اصلی نظریه ، لوئیس راتس است که طی کتابی به نام « ارزش‌ها و آموزش » با همکاری مریل هارمین و سیدنی سیمون، برای نخستین بار مبادی تئوری و عملی این دیدگاه را ارائه کرده است.

رویکرد تبیین ارزش‌ها در بُعد نظری ، تعریفی نسبی‌گرایانه از ارزش‌ها ارائه داده و توجه خود را بیشتر معطوف فرایند اکتساب ارزش‌ها می‌کند تا محتوای ارزشی افراد. هر مفهوم ارزشی در این رویکرد باید مراحل هفت‌گانه‌ی فرایند ارزش‌گذاری را طی کرده باشد تا به درجه‌ی « ارزش» بودن برسد:

1- انتخاب آزادانه،2- انتخاب از میان گزینه‌های مختلف،3- انتخاب پس از بررسی پیامدها،4-گرامی داشتن و محترم شمردن، 5- اظهار داشتن،6- عمل کردن،7- تکرار کردن . همچنین به عنوان ورودی‌های فرایند مزبور ، ارزش‌نماها یا نشان‌گرهای ارزش در هشت عنوان تعریف می‌شوند.

در بُعد عملی، روش‌شناسی رویکرد تبیین ارزش‌ها مشتمل برسه راهبرد اساسی: گفت‌وگو، نوشتار و بحث گروهی است . برای هر یک از این راهبردها واکنش‌های تبیینی متعددی در روشهای عملی رویکرد ذکر میشود که در کلاس و توسط معلم قابل استفاده‌اند.

رویکرد تبیین ، ارتباط عميقي میان ارزش‌ها و اندیشه قائل بوده و براین اساس ده مقوله را به‌عنوان زمینه‌های تفکر برمي‌شمارد تا دانش‌آموزان وادار به اندیشیدن در مورد ارزش‌های خود و فرایند ارزش‌گذاری شوند.

کاربرد این دیدگاه در مدارس و محیط‌های آموزشی کودکان و بزرگ‌سالان، نمونه‌هایی را برای نمایش تغییر رفتار آنان فراهم می‌آورد که متفکران نظریه‌ی تبیین ارزش‌ها آن نمونه‌ها را در قالب تحقیقات میدانی متعددی ذکر و مورد تحلیل و نتیجه‌گیری قرار داده‌اند.

شناسایی مبانی فلسفی ، نقدهای وارده براین رویکرد، بررسي نقاط قوت و ضعف، و در نهايت ارائه‌ي پيشنهاداتي براي بكارگيري اين ديدگاه در نظام آموزش و پرورش ايران بحث‌هاي تحليلي اين پژوهش‌اند

 

 

چکیده پایان نامه

نام خانوادگی: ملازائی                                نام: محسن

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و مطهری درباره­ تربیت اخلاقی

استاد راهنما: دکتر سید منصور مرعشی

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد   ­رشته: علوم تربیتی   ­گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز                  دانشکده: علوم تربیتی و روان­شناسی

تاریخ فارغ التحصیلی:    28/6/1390                       تعدادصفحه:  162

کلید واژه­ها: تربیت، غزالی، مطهری، تربیت اخلاقی، بررسی تطبیقی.

چکیده

 جایگاه رفیع و مهم تربیت و اخلاق در سرنوشت انسان­ها، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشته است که، در پرتو تعالیم انسان ساز اسلام به موضوع انسان، تربیت، سعادت و کمال او بپردازند. و
نظام­های فکری را برای پاسخگویی به سؤالات مربوط به انسان و تربیت او بنا کنند. دو تن از این اندیشمندان غزالی و مطهری می­باشند. به منظور بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه این دو دانشمند مسلمان تحقیقی با رویکرد تطبیقی انجام شد. در این پژوهش نظرات غزالی و مطهری در زمینه تربیت اخلاقی، وجوه شباهت و تفاوت و علل آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که، نظام اخلاقی غزالی حول محور معنویت، دین، زندگی اخروی و خدامحوری می­باشد. ولی در نظام اخلاقی مطهری تفکر عینی­، دارای جنبه مادی و معنوی، توجه به زندگی دنیوی و اخروی، عقل مداری و فطرت­گرایی حاکم است. هر دو دانشمند در تربیت اخلاقی عواملی مانند علم، عبادت، نیت، اسوه­ها را مؤثر دانسته­اند. هر دو در تربیت اخلاقی اصول و روش­های مختلفی را ارائه داده­اند که در بسیاری از موارد اصول و روش­های آنها مشابه می­باشند. در پایان نتیجه گرفته شد که علت اصلی تشابه آرای این دو اندیشمند، سیراب شدن اندیشه­های آنان از سرچشمه تعالیم اسلامی بوده است. و مهمترین عامل تفاوت آنها تأثیرپذیری و تربیت در محیط­های مذهبی متفاوت بوده است. به طوری افکار غزالی ریشه در سنت پیامبر و آراء صوفیه داشته است. ولی مطهری علاوه بر سنت پیامبر معتقد به مکتب ائمه اطهار نیز بوده است.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در یکشنبه ششم مرداد 1392 و ساعت 19:4 |

چهارمين همايش انجمن فلسفه تعلیم و تربيت ايران

چهارمين همايش انجمن فلسفه تعلیم و تربيت ايران تحت عنوان

«مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران»

در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 برگزار می‌شود.
http://pesi4.um.ac.ir/
نتيجه داوري‌هاي چکيده مقالات پذيرفته شده (قطعي و مشروط) و چکيده‌هاي مقالاتي که در اولويت پذيرش قرار نگرفته‌اند، در
اعلام شده است.در زمینه داوری و پذیرش چکیده ها نسبت به سالهای گذشته دقت و البته سخت گیری بیشتری به عمل آمده است. تعداد چکیده ها با پذیرش مشروط زیادند که امید می رود حداقل به عنوان پوستر پذیرفته شوند تا بدین ترتیب پای دانشجویان ارشد و دکتری به این همایش باز شود.
+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در سه شنبه دهم بهمن 1391 و ساعت 15:32 |
 

نام: سیده الهام

نام خانوادگی: موسوی منش

 

عنوان پایان نامه: مقایسه انسان شناسی از دیدگاه مطهری و یاسپرس و مضامین آن در تعلیم و تربیت

 

استاد مشاور: دکتر پروانه ولوی

 

استاد راهنما: دکترسید منصور مرعشی

گرایش: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

رشته: علوم تربیتی

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز

 

تعداد صفحه:137

تاریخ فارغ التحصیلی:12/11/1390

کلید واژه ها: انسان شناسی، تعلیم و تربیت ، یاسپرس، مطهری

 

چکیده:

در این پژوهش، هدف کلی مقایسه انسان شناسی از دیدگاه یاسپرس و مطهری و مضامین تربیتی است. بدین منظور در این پژوهش از روش توصیفی – اسنادی بهره گرفته شده است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا با توجه به اهمیت شناخت انسان و تاثیر شگرف آن در رشد فردی و اجتماعی به بررسی دیدگاه های یاسپرس و مطهری در این زمینه بپردازیم. با توجه سوالات پژوهش، این نتایج حاصل گردید. از نظر مطهری انسان موجودی مادی – معنوی است و با همه وجوه مشترکی که با جاندارهای دیگر دارد یک سلسله تفاوت های عمیق با آنها دارد. اما یاسپرس انسان را دارای چهار حالت می داند که عبارتند از: دازاین، آگاهی کلی، روح و هستی (اگزیستانس) است. که اوج این حالت ها، اگزیستانس است. یاسپرس و مطهری به دو منظومه فکری متفاوت تعلق دارند. لیکن هر دو بر ضرورت شناخت انسان تأکید دارند. در تفکر مطهری شناخت انسان در صدر شناخت هر امری است. ولی در تفکر یاسپرس نیز توجه به انسان و شناخت او وجود دارد و به اعتقاد او، انسان با شناختن وجود خود است که می تواند به خود آگاه شود و با دیگران ارتباط برقرار کند. مطهری و یاسپرس انسان را دارای نفس می دانند اما به طور کامل نمی توان آن را شناخت. مطهری برای شناخت نفس راه عرفا را پیشنهاد می کند. به این صورت که انسان برای شناخت کامل خویش باید به شناخت خداوند برسد. یاسپرس شناخت انسان را با دانش متعارف ناممکن می داند. او معتقد است در انسان چیزی وجود دارد که عین آزادی است و در دسترس معرفت عینی قرار ندارد. هر دو انسان را دارای ماهیتی از پیش تعیین شده نمی دانند و اعتقاد دارند که هر انسان به عنوان انسان منحصر به فرد است.

+ نوشته شده توسط گروه علوم تربيتي در چهارشنبه سوم اسفند 1390 و ساعت 9:46 |